Kontakt

 

Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella Bratislava

J.C. Hronského 26

Bratislava, 831 02

 

IČO: 317 94 980

DIČ: 202 149 7786

právna forma: občianske združenie

Číslo účtu v Tatra Banke: 2628455691/1100 (IBAN SK80 1100 0000 0026 2845 5691)

E-mail: david.sim93@gmail.com

Telefón: +421 907 149 077

 

Ak máte záujem k nám prihlásiť Vaše dieťa, alebo by ste sa radi dozvedeli viac o skautingu danej vekovej skupiny, kontaktujte vodcov jednotlivých oddielov. Pre kontakty na vodcov oddielov prosím prejdite do sekcie "Kto je kto": http://prvyzbor.webnode.sk/nas-tim/

 

Klubovňa v Karlovej Vsi (skauti, skautky, vĺčatá a včielky)

Naša hlavná klubovňa sa nachádza v podzemnej časti budovy Karloveského Centra Kultúry (známa aj ako Camel). Dostanete sa k nám električkami číslo 1, 4, 5, 9, 12 (zástavka Molecova) a autobusmi 32 a 33 (zástavka Molecova).