Deň narcisov 2011

19.02.2011 13:50

Tento rok bude náš zbor zostavovať dvanásť hliadok, ktoré sa budú 15. aprílad podieľať na zbierka Ligy proti rakovine, opäť by sme mali pôsobiť v centre mesta, okolo Obchodnej ulice a Námestia SNP. Vaši vodcovia vám poskytnú presnejšie informácie o tom, ktoré družiny budú pôsobiť v rôznych časoch v meste. Nezabudnite si vziať skautské rovnošaty!