Zmena adresy sídla

24.12.2011 13:56

S novým vedením zboru prišla aj nová adresa. Je nasledovná:

Slovenský skauting

1.  zbor Baden Powella

Tichá 4

Bratislava, 811 02

 

IČO: 317 94 980