Kto a čo je Jednotka?

 

Jednotka, teda 1. zbor skautov Baden Powella je viac ako stopäťdesiat detí a mladých ľudí, skautov a skautiek, vĺčat, včielok a roverov, ktorí tvoria jeden z najstarších slovenských zborov. Náš zbor sa delí na sedem oddielov, ktoré majú od desať do päťdesiat členov a v nich pracuje skoro dvadsať družín.

Jednotka, je jeden z najstarších a najväčších zborov na Slovensku. Náš zbor bol založený v roku 1999 a spojili sa v ňom 3. oddiel skautiek, 11. oddiel, v tom čase už skoro desaťročný a 1. oddiel skautov, ktorý mal v tom čase už 80 rokov. Dnes sme medzi sto dvadsiatimi skautskými zbormi na Slovensku jeden z desiatich najväčších zborov.

Jednotka, je zbor pôsobiaci predovšetkým v bratislavskej Karlovej Vsi, kam sme sa presťahovali z centra mesta. Naši skauti a skautky však do klubovne v podzemí Karloveského Centra Kultúry prichádzajú z celého mesta a dokonca aj z celého Bratislavského kraja. Osobitnou súčasťou je oddiel postihnutých skautov pôsobiaci na Mokrohájskej ulici a oddiel rodinného skautingu Mustangy.

Jednotka, je zbor, v ktorom sa o viac ako stovku detí starajú štyri desiatky roverov a dospelých, ktorí dobrovoľne a zadarmo venujú svoj voľný čas a energiu práci s deťmi. Každoročne sú to stovky stretnutí, desiatky výprav a výletov do prírody a tisícky hodín strávené s deťmi, v klubovni a v prírode. 

Jednotka je aktívna aj v ďalších oblastiach, okrem pravidelnej práce s deťmi. Staráme sa o zrúcaninu hradu Dobrá Voda, každoročne organizujeme týždenný tábor pre rómske deti, naši členovia pôsobia na národnej úrovni a pomáhajú pri vzdelávaní a organizácii veľkých skautských podujatí.