Oddielovky a družinovky

- v súčasnosti sa ešte na časoch jednotlivých družinoviek dohadujeme, nakolko dobrovolnici - radcovia (veduci) si musia zariadiť svoj čas. ďakujeme preto za pochopenie a budeme pracovať na skorom zverejnení. Stretnutia uvedené nižšie sú z minulého skautského roku, a preto sú len orientačné.

 

skauti (chlapci 10-15r)

oddielovka- každý druhý pondelok o 16:30 (v nepárne pondelky)

družinovky-

Utorok 16:30- 18:00 (Krtkovia)

Streda 16:00- 17:30 (Jastrabi)

Štvrtok 16:00-17:30 (Ježkovia)             

 

skautky (dievčatá 10-15r)

Pondelok 14:30- 16:30 (Blchy)

Utorok 14:45- 16:45 (Olechy)

Štvrtok 14:40- 16:40 (Divožienky)

 

vĺčatá (chlapci 6-10r)

Štvrtok  16:00-17:30

 

včielky (dievčatá 6-10r)

Streda 16:00-18:00 (staršie dievčatá 9-10r)
Štvrtok 16:30-18:30 (mladšie dievčatá 6-8r)