Klára Horváthová

Klára Horváthová
vodkyňa 11. oddielu skautiek Baktérie
Telefón: 0944 120 757
Email: klara.ja1@gmail.com