Ivo Poláček - IRV

Ivo Poláček - IRV

vodca roverského oddielu Druhý pilier

Telefón: 0903 331 649

Email: ivo.polacek@gmail.com