Martin Šveda

Martin Šveda

zborový hospodár

Telefón: 0915 757 735

Email: mato.sveda@gmail.com